HIV/AIDS Archive

  • For første gang på flere år skal jeg tilbake til Kuisebmond under årets student-ekskursjon. Og Kuisebmond…Kuisebmond er rallende tuberkulosehoste og grå havskodde for meg. Og så er det Emilie. For […]

    Emilie

    For første gang på flere år skal jeg tilbake til Kuisebmond under årets student-ekskursjon. Og Kuisebmond…Kuisebmond er rallende tuberkulosehoste og grå havskodde for meg. Og så er det Emilie. For […]

    Continue Reading...